SILVESTRE

Niezawodna od lat - również na słabszych glebach

  • Z 220 / K 230
  • Typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
  • Najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2005,2006,2007

Właściwości w szczegółach

Na kiszonkę

  • typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
  • najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2005, 2006 i 2007
  • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną zawartość skrobi by-pass w kiszonce
  • przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji i na słabszych stanowiskach, gdzie osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małązilością opadów i niską żyznością gleby

znajdź doradcę KWS