TOURAN

Najwyższa zawartość skrobi w kiszonce

  • K 230
  • Na kiszonkę
  • Bardzo wysoka strawność całych roślin - 74,7% strawnej materii organicznej (średnia z badań jakości kiszonki w laboratorium KWS 2011-2015)

Właściwości w szczegółach

Na kiszonkę

  • wysokie plony suchej masy i najwyższe udziały plonu kolb (PDO COBORU i PZPK 2009-2016)
  • bardzo wysoka strawność całych roślin - 74,7% strawnej materii organicznej (średnia z badań jakości kiszonki w laboratorium KWS 2011-2015)
  • niższe dzienne koszty produkcji mleka dzięki najwyższej zawartości skrobi i wysokiej strawności kiszonki

znajdź doradcę KWS