WALTERINIO KWS

Potęga najwyższego plonu wysokojakościowej kiszonki

 • Z 260 / K 260
 • W dośw. porejestrowych PDO COBORU w 2016 najwyższy wśród wszystkich odmian plon ogólny SM - 23 t/ha, najwyższy plon SM kolb 12,9 t/ha i doskonały udział SM kolb w plonie - 56,2%
 • Idealny na kiszonkę i na biogaz - wysokie rośliny, szerokie liście

Właściwości w szczegółach

Na kiszonkę

 • innowacyjne połączenie wydajności i jakości
 • 9 w skali BSA w plonie suchej masy i plonie ziarna
 • w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015 - dał najwyższy wśród wszystkich grup wczesności plon suchej masy całych roślin 20,51 t/ha i najwyższy plon kolb - 10,98 t/ha
 • w dośw. porejestrowych PDO COBORU w 2016 najwyższy wśród wszystkich odmian plon ogólny SM - 23,4 t/ha, najwyższy plon SM kolb - 12,9 t/ha i doskonały udział SM kolb w plonie - 56,2%
 • najwyższy w grupie średniopóźnej wskaźnik koncentracji energii - 41,2%
 • idealny na kiszonkę i na biogaz - wysokie rośliny, szerokie liście

Na ziarno

 • w rejonach sprzyjających uprawie kukurydzy polecany na ziarno
 • najwyższe plony ziarna typu flint-dent w doświadczeniach łanowych i ścisłych KWS w Polsce

znajdź doradcę KWS