BIRDY

Plon wysokich lotów

 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach COBORU 2014, 2015 i 2017
 • wysoka odporność na czerń krzyżowych
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 (101,8% średniej), 2016 (97,7% średniej) i 2017 (99,6% średniej)

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • wysoki wigor początkowy
 • przydatna do siewu punktowego i strip-till
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wysoka biomasa
 • wysoka odporność na wyleganie

Informacje dodatkowe

 • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
 • proponowana obsada 40-60r/m2

Wyszukaj swojego przedstawiciela