ERMINO KWS F1

Nowość z odpornością na Phoma i osypywanie nasion

 • w doświadczeniach COBORU CCA w 2018-2019 średni plon 4,51 t/ha i 108% wzorca
 • odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi - gen Rlm7
 • cecha S-POD - wysoka odporność na samoistne osypywanie nasion

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • wysoki plon w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2018 - 4,11 t/ha
 • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wysoki wigor początkowy
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • bardzo dobra zimotrwałość

Informacje dodatkowe

 • wysoka odporność na wyleganie
 • niskie porażenie przez zgniliznę twardzikową w doświadczeniach COBORU CCA 2018
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

znajdź doradcę KWS