QUARTZ

Wyciśniesz więcej

  • Najwyższa zimotrwałość w badaniach COBORU w najtrudniejszych sezonach (2011, 2012, 2016)
  • Duże zdolności regeneracyjne roślin
  • Spowolniony wigor wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia wiosną

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

  • wymaga typowego stanowiska pod rzepak, aby dać wysoki plon nasion
  • elastyczna co do terminów siewu ze względu na wysoki wigor początkowy
  • duże zdolności regeneracyjne roślin
  • niska wysokość łanu
  • bardzo odporna na wyleganie
  • wg doświadczeń rejestrowych QUARTZ w sezonach 2011 i 2012 osiągnął średnio ponad 110% wzorca
  • populacyjnego (108% w 2012 i 113% w 2011)

Informacje dodatkowe

odmiana zarejestrowana w Polsce w 2013 roku

proponowana obsada 40-60r/m2

Katalog rzepaku ozimego 2022
znajdź doradcę KWS