SEVERINO KWS F1

Stabilny i plenny

  • odporność na wyleganie
  • szybka regeneracja aparatu asymilacyjnego po zimie
  • średni plon z 16 doświadczeń COBORU 4,84 t/ha

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

  • polecana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku
  • elastyczna co do terminów siewu - zrównoważony rozwój jesienny i wiosenny
  • posiada podwyższoną tolerancję na choroby podstawy łodygi (gen Rlm7)
  • wysoki plon z 33 doświadczeń KWS Agroservice - 103,4% średniej i 4,11 t/ha
  • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016

Wstęp

  • zarejestrowana w 2016 roku w UE

znajdź doradcę KWS