SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania

 • Stabilne plony we wszystkich rejonach uprawy i w różnych latach
 • Duża odporność na wyleganie przy wysokich roślinach
 • od momentu zarejestrowania zawsze w grupie najlepszych odmian populacyjnych w COBORU!

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • najchętniej uprawiana odmiana populacyjna rzepaku ozimego w Polsce
 • polecana na stanowiska dobre, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • duże zdolności regeneracyjne roślin

Informacje dodatkowe

 • zarejestrowana w Polsce w 2010
 • proponowana obsada 40-60r/m2
 • znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU (LOZ)

Katalog rzepaku ozimego 2022
znajdź doradcę KWS