KWS JESSIE

  • Odmiana wzorcowa w COBORU
  • Wysoki potencjał plonowania
  • Wielokierunkowy typ użytkowania

PROFIL ODMIANY

Plon ziarna - poziom a1
(100% = 63.1 dt/ha)
101
Plon ziarna - poziom a2
(100% = 63.1 dt/ha)
103
Masa 1000 ziaren (g) 48,5

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia, Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia, Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Uprawy Jare 2023
znajdź doradcę KWS