KWS FLORANO

Wyborna zdrowotność

  • Dobra zdrowotność roślin
  • Wysoki potencjał plonowania
  • Wyróżniająca odporność na wyleganie

Cechy charakterystyczne

Dobra zdrowotność roślin

- szczególnie odporna na rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i pleśń śniegową

Wysoki potencjał plonowania

- plon wyższy do 28% w porównaniu z odmianami żyta populacyjnego

Wyróżniająca odporność na wyleganie

- łatwe prowadzenie łanu oraz sprawny zbiór

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku

- system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu

- nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg, a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna, * ocena własna KWS Lochow

Informacje ważne do 06.2020 r.

znajdź doradcę KWS