KWS FLORANO

Wyborna zdrowotność

  • Dobry, wyrównany profil zdrowotnościowy
  • Wysoki i stabilny poziom plonowania w latach
  • Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie

Profil odmiany KWS FLORANO

Cechy charakterystyczne

Dobra zdrowotność roślin

- szczególnie odporna na rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i pleśń śniegową

Wysoki potencjał plonowania

- plon wyższy do 28% w porównaniu z odmianami żyta populacyjnego

Wyróżniająca odporność na wyleganie

- łatwe prowadzenie łanu oraz sprawny zbiór

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku

- system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu

- nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Katalog UPRAWY OZIME 2023
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS