KWS VINETTO

Sztywno stoi w polu

  • Wysoka jakość technologiczna ziarna
  • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku
  • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu

Profil odmiany KWS VINETTO

Katalog odmian zboża ozime KWS

Wykres plonowania KWS VINETTO

Cechy charakterystyczne

Pakiet korzystnych cech

- bardzo wysoki plon ziarna, dobra odporność na wyleganie oraz zdrowotność

Wysoka jakość technologiczna ziarna

- możliwość wykorzystania na cele konsumpcyjne lub paszowe

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku

- system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu

- nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

znajdź doradcę KWS