SOLEHIO

Wczesna ostka

  • Wysokoplonująca pszenica oścista
  • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
  • Znakomita na słabe stanowiska

Cechy charakterystyczne

Wysokoplonująca pszenica oścista

bardzo dobre wyniki w badaniach urzędowych

Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania

trafny wybór dla regionów z krótszym okresem wegetacji

Znakomita na słabe stanowiska

odmiana dobrze toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy

* odmiana z katalogu EU

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki; a₂ - wysoki poziom agrotechniki; podatność na choroby: 1 - bardzo mała, 9 - bardzo duża;

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wyszukaj swojego przedstawiciela