Oživite fotografije u našim promotivnim materijalima!

I ovog puta smo se potrudili da Vam ponudimo nešto novo!

Proširena stvarnost – termin koji opisuje realnu sliku dopunjenu kompjuterski generisanim tekstom, slikom i zvukom. AR aplikacije omogućavaju inovativan pristup korisnicima kroz povezivanje štampanih medija i predmeta, sa mobilnim aparatima, web aplikacijama i društvenim mrežama.

Kako funkcioniše AR aplikacija?

Potrebno je skinuti (instalirati) besplatnu aplikaciju na mobilni uređaj. Uz pomoć aplikacije snimiti materijal koji sadrži AR oznaku – (slika, koju aplikacija prepoznaje). Kreće emitovanje sadržaja.