KALIMNOS

VELIKI KLIP DONOSI VISOK PRINOS

FAO 470

  • Izrazito visoki prinosi u uslovima intenzivne agrotehnike
  • Veoma dobro podnosi stresne uslove koji prate proizvodnju kukuruza
  • Kompaktan klip sa 16 - 18 redova zrna

Prednosti

  • Visoka biljka sa vrlo dobrom staygreen osobinom
  • Stablo je visoko i elastično
  • Dobar je za silažu (postrno)
  • Zrno je u tipu zubana, uzano i dugačko, duboko usađeno u kočanku

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

Saznaj više KALIMNOS
Kontakt