KOPIAS

HIBRID TROSTURKE NAMENE: ZA KLIP, ZRNO I SILAŽU

FAO 700

  • Dobra stabilnost u različitim agroekoloskim uslovima - sigurnost prinosa
  • Stablo je visoko i elasticno - uz veliku zelenu masu i dobru otpornost na poleganje
  • Velika lisna povrsina i veliki broj listova na biljci - bolje iskoriscenje svetlosti i veci prinos

Prednosti

  • Dobar odnos zelene mase i klipa - odlican kvalitet silaze
  • Visoka biljka sa srednje visoko postavljenim klipom - dobra stabilnost

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000

Data sheet KOPIAS
Kontakt