KORIMBOS

KASNI HIBRID ZA KOMBAJNIRANJE

FAO 600

  • Hibrid za intenzivnu proizvodnju
  • Visoka i čvrsta stabljika, širokih, uspravnih listova
  • Odlična tolerantnost listova na bolesti

Prednosti

  • Veliki klip sa velikim brojem redova zrna ( 18 - 22 )
  • Zrno je tipa zubana, žute boje i srednje - krupno
  • Najbolje rezultate daje u intenzivnim uslovima proizvodnje

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000

Saznaj više KORIMBOS
Kontakt