KRABAS

TEŠKO I HRANLJIVO ZRNO

FAO 300

  • Stabilan u različitim agroekološkim uslovima
  • Zrno narandžasto - crvene boje i bogato proteinima
  • Veoma tolerantan na bolesti koje napadaju stablo, list i klip

Prednosti

  • Zrno je u tipu polutvrdunca, ima visok procenat karotina, kao i povoljan odnos sadrzaja proteina i masnih kiselina i pogodno je za ishranu zivine i svinja
  • Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje
  • Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljišta vodom

Dobra 79.000
Srednja 75.000
Loša 71.000

Saznaj više KRABAS
Kontakt