KWS 5050

BRZO OTPUŠTANJE VLAGE

FAO 550

  • Visok prinos i stabilnost prinosa
  • Visoka biljka sa dugačkim i širokim listovima
  • Fleksibilan klip sa 18 redova zrna

Prednosti

  • Visoka tolerantnost na visoke letnje temperature
  • Vrlo brz rani porast i izražena stay green osobina
  • Dobro otpuštanje vlage iz zrna - pogodan za kombajniranje

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

Kontakt