BUTTERFLY

Marknadens högst avkastande linjesort

  • Övervintringen är mycket säker
  • Kort, lätt-tröskad rapssort
  • Oljehalten ger ett rejält prispåslag

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi.

Produktblad BUTTERFLY

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT