CANTONA KWS

Nematodsorten med bäst stocklöpningstolerans

  • Hög avkastning
  • Få stocklöpare
  • Hög sockerhalt

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Frisk blast
  • Lågt växtsätt
  • Lämplig vid tidig sådd

Avkastning och egenskaper