• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    Odlarmöte 2022

Välkomna på våra traditionella odlarmöte!

Odlarmöte

Nu är det dags igen för våra odlarmöten runt om i Skåne. På programmet står bl.a:

  • Resultat från NBR:s sortförsök, både gällande våra traditionella högavkastande sorter och CONVISO® SMART-betor
  • Bayer tar upp en del kring hanteringen av CONVISO® SMART-konceptet, både i betgrödan men också i växtföljden som helhet.
  • Nils Yngveson berättar om våra övriga grödor, bl.a. mellangrödor
  • Vi presenterar vår webshop
  • Övrig information kring sockerbetor

Som vanligt avslutar vi med att tillsammans äta en god jullunch.

Alla möten börjar kl 9.30 med kaffe och avslutas efter jullunchen som vi äter c:a kl 13.00

Man måste anmäla sig senast 6 dagar innan ett möte. En anmälan per person. Skulle ett möte bli fulltecknat försvinner det från listan.