• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    Odlarmöte 2021

Välkomna på våra traditionella odlarmöte!

Alla möten är fullbokade!

I år hoppas vi verkligen att få träffa er igen på våra odlarmöten runt om i Skåne. På programmet står bl.a:

  • Resultat från NBR:s sortförsök, både gällande våra traditionella högavkastande sorter och CONVISO®SMART-betor
  • Bayer tar upp en del kring hanteringen av CONVISO®SMART-konceptet, både i betgrödan men också i växtföljden som helhet.
  • Nils Yngveson berätta om intressanta nyheter angående spannmål och raps
  • Vi presenterar vår nya webshop
  • Övrig information kring sockerbetor

Som vanligt avslutar vi med att tillsammans äta en god jullunch.

Odlarmöte 2021

Alla möten börjar kl 9.30 med kaffe och avslutas efter jullunchen som vi äter c:a kl 13.00

Man måste anmäla sig senast 6 dagar innan ett möte. En anmälan per person. Skulle ett möte bli fulltecknat försvinner det från listan.