• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    Odlarmöte 2021

Välkomna på våra traditionella odlarmöte!

Alla möten är fullbokade!

I år hoppas vi verkligen att få träffa er igen på våra odlarmöten runt om i Skåne. På programmet står bl.a:

  • Resultat från NBR:s sortförsök, både gällande våra traditionella högavkastande sorter och CONVISO®SMART-betor
  • Bayer tar upp en del kring hanteringen av CONVISO®SMART-konceptet, både i betgrödan men också i växtföljden som helhet.
  • Nils Yngveson berätta om intressanta nyheter angående spannmål och raps
  • Vi presenterar vår nya webshop
  • Övrig information kring sockerbetor

Som vanligt avslutar vi med att tillsammans äta en god jullunch.

Alla möten börjar kl 9.30 med kaffe och avslutas efter jullunchen som vi äter c:a kl 13.00

Man måste anmäla sig senast 6 dagar innan ett möte. En anmälan per person. Skulle ett möte bli fulltecknat försvinner det från listan.