<#setting locale="sv_SE"> <#setting number_format=",##0.0"> <#assign templateId="requestforoffer"> <#assign serviceId=""> <#assign description="Bekräftelse av din beställning"> <#assign subject="Bekräftelse av din beställning"> <#assign sender="contact@kws.com"> <#assign cc=""> <#assign bcc=""> Bekräftelse av din beställning
<#assign currencySymbol=""> <#setting number_format=",##0.00"> <#assign hasConviso = false> <#list order.orderItems as orderItem> <#if orderItem.varietyType == "CONVISO_SMART"> <#assign hasConviso = true>

${order.form.name!}

<#if hasConviso>
Kund: ${order.customer.email!}
Areal CONVISO® SMART: ${order.acreage}
<#list order.customer.addresses as address> <#if address.vatId?has_content> <#if address.farm?has_content> <#if address.dni?has_content> <#if address.salutation?has_content> <#if order.customerComment?has_content>
<#if address.addressType! == 'INVOICE_ADDRESS' > Fakturaadress: <#if address.addressType! == 'DELIVERY_ADDRESS' > Leveransadress:
VAT Nr. (momsreg. nr.) ${address.vatId!}
Företag ${address.company!}
Bruka ${address.farm!}
DNIlbl_email_dni ${address.dni!}
Hälsning: ${address.salutation!}
Förnamn: ${address.firstName!} Efternamn ${address.lastName!}
Adress: ${address.street!}
Postnummer: ${address.zip!} Ort: ${address.city!}
Ytterligare information: ${order.customerComment!}
<#if order.invoicingPartner??> <#if order.logisticPartner??> <#if order.retailerName?has_content> <#assign sumItems = 0> <#list order.orderItems as orderItem> <#if orderItem.varietyType == "CONVISO_SMART"> <#assign sumItems += orderItem.price!*orderItem.quantity!> <#list order.orderItems as orderItem> <#if orderItem.varietyType == "HERBICIDE"> <#assign sumItems += orderItem.price!*orderItem.quantity!> <#list order.orderItems as orderItem> <#if orderItem.varietyType != "HERBICIDE" && orderItem.varietyType != "CONVISO_SMART"> <#assign sumItems += orderItem.price!*orderItem.quantity!> <#assign sumItems += order.deliveryCosts>
Välj Faktureringspartner: ${order.invoicingPartner.company!}
Välj Logistisk partner: ${order.logisticPartner.company!}
Faktureringspartner:
${order.retailerName!}
Orderdetaljer:
Sort Enheter pris SEK (netto) Totalt pris SEK (netto)
${orderItem.name!} ${orderItem.quantity!}${orderItem.price!} ${currencySymbol!} ${orderItem.price!*orderItem.quantity!} ${currencySymbol!}
${orderItem.name!} ${orderItem.quantity!}${orderItem.price!} ${currencySymbol!} ${orderItem.price!*orderItem.quantity!} ${currencySymbol!}
${orderItem.name!} ${orderItem.quantity!}${orderItem.price!} ${currencySymbol!} ${orderItem.price!*orderItem.quantity!} ${currencySymbol!}
Transportavgift ${order.deliveryCosts} ${currencySymbol!}
${sumItems} ${currencySymbol!}

Anteckningar

Vår Integritetspolicy finns här

Ansvar för innehåll

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
37555 Einbeck
Deutschland

Tel.: 0049-5561/311-0
Fax: 0049-5561/311-322
E-Mail: webmaster@kws.com
Internet: www.kws.com

Styrelse tillika firmatecknare: Hagen Duenbostel, Léon Broers, Peter Hofmann, Eva Kienle, Felix Büchting

Registerförande domstol: Göttingens tingsrätt: HRB 204567

Registreringsnummer för mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagens § 27 a: DE 11 476 4376

För att förhindra att e-post från oss hanteras som Spam, vänligen kopiera in contact@kws.com i din adressbok.