• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    Odlarmöte 2019

Välkomna på våra traditionella odlarmöten!

Vi kommer att redovisa resultaten från NBRs sortförsök både när det gäller våra traditionella högavkastande sorter och specialförsöken med våra herbicidtoleranta CONVISO® SMART-betor. Bayer tar upp en del kring hantering av CONVISO® SMART-konceptet, både i betgrödan men också i växtföljden som helhet.

Nils Yngveson kommer också att vara med på mötena och berätta om intressanta nyheter angående spannmål och raps och dessutom blir det lite övrig information kring sockerbetor.

Som vanligt avslutar vi med att äta en god jullunch.

Alla möten börjar kl 9.30 med kaffe och avslutas efter jullunchen som vi äter c:a kl 13.00

Du anmäler dig till birte.lau@remove-this.kws.com
Man måste anmäla sig senast 6 dagar innan ett möte. Glöm inte skriva vilket möte du vill komma på.

Odlarmöte Alla möten börjar kl. 9.30
5 december Tegelberga Golfklubb (nära Alstad)
10 december Hotell Erikslund, Ängelholm (Avfart 33 E6/E22)
11 december Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund
12 december Bjärsjölagård, Sjöbo
18 december Örums Nygård, Löderup