SMART JOHANNA KWS

Herbicidtolerant nematodsort

  • CONVISO® SMART sort
  • Bra resultat vid högt ogrästryck
  • Färre ogräsbehandlingar

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder
  • CONVISO® ONE

Avkastning och egenskaper