SMILLA KWS

Utmärkt stocklöpningstolerans

  • Högt ekonomiskt utbyte
  • Minst antal stocklöpare
  • Mycket hög renhet

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania

Egenskaper

  • Lämplig för tidig sådd
  • Bra resultat även i Aphanomycesförsöken
  • Stabil sort genom åren

Avkastning och egenskaper