• Ako príklad možno uviesť cysty hlístovcov
    Hlísty

Malý škodca s veľkým účinkom

Cystotvorná háďatka z cukrovej repy (Heterodera schachtii) má najväčší hospodársky význam vo väčšine nemeckých a európskych pestovateľských oblastí cukrovej repy.

Nematódy patria do rozmanitej biologickej triedy nití červov. Zvyčajne sú to relatívne malé biele až bezfarebné vláknité červy. Sú prispôsobené na celom svete širokému spektru biotopov a spoliehajú sa na vlhkosť.

  • Nematódy sa pohybujú vo svojom prostredí meandrovaním, preto sa tiež označujú ako úhyny
  • Rastliny sa živia približne 3000 z 20 000 známych druhov nematód
  • Asi 100 druhov sú významnými škodcami na plodinách
  • Nematodes zamorujú koreňový systém hostiteľskej rastliny a závažne ovplyvňujú metabolizmus rastlín

Nájdite svojho konzultanta