• Touching-field.jpg

Kontaktný formulár

Zadajte svoje kontaktné údaje a čoskoro vás budeme kontaktovať.

Meno*

Krstné meno*
Priezvisko*

Kontaktné údaje*

Mobil
E-Mail*

O čo sa zaujímate

Odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby ma spoločnosť KWS SAAT SE & Co. KGaA a spoločnosť KWS Semena, s.r.o. na základe mojej žiadosti kontaktovala prostredníctvom mnou uvedených údajov a poskytla mi informácie o svojich produktoch a súvisiacich službách.

Za týmto účelom budú mnou uvedené osobné údaje spracovávané v rozsahu nevyhnutnom na prispôsobenie týchto informácií mojim individuálnym potrebám. Tieto informácie môžu byť poskytované prostredníctvom kontaktných kanálov, ktoré som vybral nižšie.

Vyberte spôsob, ktorým chcete byť kontaktovaný

Som si vedomý toho, že môžem kedykoľvek môžem čiastočne alebo úplne odvolať svoj súhlas. Tento súhlas môžem odvolať, a to e-mailom na adresu kwssemena@remove-this.kws.sk alebo poštou na adresu KWS Semena, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava. Akékoľvek spracovanie údajov vykonané na základe tohto súhlasu pred mojím odvolaním zostane zákonné. Ak nedám toto vyhlásenie o súhlase alebo ho neskôr odvolám, neutrpím nijaké nevýhody.

Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na našej webovej stránke: https://www.kws.com/sk/sk/spracovanie_osobnych_udajov.