KWS AckerFit Diversity

Naštartuje rozmanitosť

 • Termín sejby: júl – august

Charakteristika

Zloženie

 • reďkev siata olejná
 • horčica biela
 • pohánka tatárska
 • ľaničník siaty
 • slnečnica ročná
 • ďatelina obrátená
 • facélia vratičolistá
 • vika siata

Hlavné výhody

 • prerušuje osevný postup
 • aktivizuje pôdne organizmy
 • podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy
 • zmenšuje riziko pôdnej erózie
 • púta vzdušný dusík
 • zvyšuje druhovú rôznorodosť
 • rýchlym vývojom konkuruje burinám
 • zvyšuje dostupnosť fosforu

Niečo viac

Zmes KWS AckerFit Diversity obsahuje pestrú zmes rastlín, ktoré rôznymi typmi prekorenenia pôdy v rôznych hĺbkach podporujú rozmanitosť a pôsobia tak nepriamo na úrodnosť pôdy. Vďaka vyššej biologickej aktivite v pôde dochádza k mobilizácii živín, ktoré sú následne k dispozícii pre následné plodiny v podobe dostupnej pre rastliny. Tento účinok prináša mimoriadne výhody hlavne pre dostupnosť fosforu pre rastliny.

KWS AckerFit dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta