BILJANA KWS

Rizománia 2.0 a cerkospóra

  • Výnimočná odolnosť voči cerkospóre (CR+)

Charakteristika

  • N – NZ typ, nová genetika s veľmi vysokou toleranciou voči cerkospóre a tiež veľmi vysokou toleranciou voči rizománii – typ 2.0 (odroda tolerantná k typu A aj B).
  • Odroda poskytuje vysoký výnos koreňa aj pod tlakom cerkospóry a tiež výnos rafinády – špeciálne pod tlakom cerkospóry.

  • Vhodne dopĺňa sortiment CR+ odrôd, z hľadiska termínu zberu sa nachádza v strede.
  • Výnimočná odolnosť voči cerkospóre (CR+).
  • Dvojitá tolerancia voči rizománii.

BILJANA KWS dátový hárok
Nájdite konzultanta