• CR-_header_green_field.jpg
  CR+
  Odrody cukrovej repy novej generácie

CR+: Meníme pravidlá.

Získajte to najlepšie z oboch aspektov: Ochrana + Výnos.

Nová generácia odrôd voči cerkospóre sa riadi novým pravidlom: vysoká úroveň ochrany proti cerkospóre PLUS vysoká úrodová výkonnosť pri vysokom aj nízkom tlaku cerkospóry.

CR+ je ďalší silný nástroj, ktorý ponúka vysokú úroveň ochrany proti cerkospóre v kombinácii s vysokým výnosom

Ochrana proti cerkospóre

Ochrana proti cerkospóre

 • Spomalenie progresie ochorenia
 • Neskorší výskyt škvŕn
 • Zníženie závažnosti ochorenia
 • Potenciál úspory fungicídov*
* závisí od prostredia a tlaku cerkospóry každý rok, v oblastiach s vysokým tlakom je potenciál úspor obmedzený

Výnosová výkonnosť

 • Vysoké výnosy pri výskyte a aj bez neprítomnosti choroby
 • Stabilný a vysoký obsah cukru
 • Vysoká stabilita výnosov
 • Zdravá, menej stresovaná repa

Príručka pre pestovateľov CR+
Nájdite konzultanta