• CR-_header.jpg
  CR+
  Odrody cukrovej repy novej generácie

CR+: Meníme pravidlá

Získajte to najlepšie z oboch aspektov: Ochrana + výnos

Nová generácia cerkospórových odrôd sa riadi novým pravidlom: vysoká úroveň tolerancie A vysoká výkonnosť pri vysokom aj nízkom tlaku cerkospóry.

Táto nová tolerancia bola identifikovaná vo veľkej šľachtiteľskej populácii, ktorú KWS získala najmä zo širokého spektra divorastúcich riep Beta vulgaris ssp. maritima. Vyvinutá bola klasickými šľachtiteľskými metódami.

Prevádzkový pokus v Holandsku (2020): Nová odroda so zlepšenou toleranciou voči cerkospóre v porovnaní so súčasnou odrodou tolerantnou voči cerkospóre - obe pod vplyvom choroby.

Prevádzkový pokus v Holandsku (2020): Nová odroda so zlepšenou toleranciou voči cerkospóre v porovnaní so súčasnou odrodou tolerantnou voči cerkospóre - obe pod vplyvom choroby.

CR+
Revolúcia v boji proti cerkospóre

Vynikajúci manažment listových škvŕn spôsobených cerkospórou:

Ochrana pred cerkospórou

 • Udržujte najsilnejšiu ochranu pred cerkospórou počas celého vegetačného obdobia aj pri najvyššom tlaku choroby. A s potenciálom úspory fungicídov.
 • Udržuje listovú plochu vašej plodiny zdravú a aktívnu pre plnú produkciu cukru.

Výnosová výkonnosť

 • Vynikajúca výkonnosť oproti súčasným odrodám tolerantným voči cerkospóre pri vysokom tlaku cerkospóry.
 • Žiadny výrazný rozdiel vo výnosoch v porovnaní s produktmi s toleranciou voči cerkospóre alebo bez nej v prípade neprítomnosti napadnutia cerkospóre.

Naše odrody cukrovej repy

Cukrová repa čelí náročnej výzve

Meniaci sa tlak chorôb

Cerkospóra vystavuje cukrovú repu náročným podmienkam:

 • Približne dve tretiny svetovej výmery cukrovej repy sa vyznačujú rizikom stredného až vysokého tlaku cerkospóry (t. j. približne 3 mil. ha). Pozorovania ukazujú, že choroba dlhodobo dobýva nové územia šírením z juhu na sever.
 • Cerkospórová škvrnitosť listov je zďaleka najničivejšou chorobou listov cukrovej repy - na mnohých miestach znižuje úrodu až o 50 %.
 • Cerkospóra navyše vedie k nižšej kvalite spracovania, čo má za následok zníženie produktivity a konkurencieschopnosti odvetvia cukrovej repy.

Účinnosť fungicídov

V budúcnosti bude boj proti cerkospóre pomocou prípravkov na ochranu rastlín značne ťažší:

 • Rezistencia voči fungicídom sa značne rozšíri, a tým sa zníži aj účinnosť prípravkov na ochranu rastlín.
 • Široké použitie účinných látok na prevenciu rezistencie už nie je možné, pretože ich počet sa ďalej obmedzuje.
 • Integrovaná ochrana proti škodcom nadobúda čoraz väčší význam - poľnohospodári sú nútení čo najviac obmedziť používanie fungicídov.

Zaujímajú vás naše novinky?
Nájdite konzultanta