JULISCHKA KWS

Rizománia a cerkospóra

  • Najlepšie využitie potenciálu v intenzívnych podmienkach

Charakteristika

  • N typ s toleranciou k rizomániia vysokou toleranciou k cerkospóre
  • Odroda pri správnom ošetrení proti cerkospóre odoláva jej napadnutiu aj pod závlahou.
  • Odroda je určená pre stredné a neskoré termíny zberu.

  • V sortimente konvenčných odrôd je vhodne dopĺňaná cukornatou odrodou GRIZELLA KWS.
  • Najlepšie využitie potenciálu v intenzívnych podmienkach.

JULISCHKA KWS dátový hárok
Nájdite konzultanta