• CR-_management_header.jpg
    CR+
    Spoločnými silami proti Cerkospóre

Manažment CR+

Odrody CR+ ponúkajú nové a veľmi účinné možnosti, ako potlačiť cerkospóru. V mnohých prípadoch sa škvrny cerkospóry objavujú neskôr, postup choroby sa spomaľuje a závažnosť choroby sa znižuje. To umožňuje manažment cerkospóry viac prispôsobovať poľným podmienkam.

Ochrana

Vzhľadom na menší počet dostupných fungicídov a vývoj rezistencie voči niektorým fungicídnym účinným látkam predstavujú odrody CR+ nový silný prvok v stratégii boja proti cerkospóre.

Kombinácia odrôd CR+ s optimalizovaným používaním fungicídov ponúka možnosť minimalizovať vplyv chorôb na vašu úrodu, ako aj znížiť dlhodobý tlak cerkospóry.

Produktivita

Dokonca aj v rokoch s mimoriadne vysokým tlakom cerkospóry sú odrody CR+ schopné poskytovať vysoké a stabilné výnosy cukru, čím zabezpečujú produktivitu vašej cukrovej repy.

Udržateľnosť

Odrody CR+ v kombinácii s klasickými opatreniami na ochranu rastlín ponúkajú šancu na dlhodobo udržateľnú kontrolu cerkospóry: ako súčasť silného manažmentu odolnosti, odrody CR+ chránia fungicídy a naopak.

Cieľom manažmentu CR+ sú zelené listy až do zberu

CR+ prerušuje cyklus cerkospóry

dosiahnutím cieľa manažmentu "Zelené listy až do zberu".

Cerkospóra spúšťa nekonečný cyklus

Znížená kontrola cerkospóry a nahromadenie inokula v dôsledku menšieho množstva dostupných fungicídov.

Tohtoročné infikované listy sú východiskovým bodom pre novú infekciu v budúcom roku.

CR+ prerušuje cyklus infekcie a vytvára nový

Dosiahnutím cieľa manažmentu "Zelené listy až do zberu" zostane vaša repa plne produktívna, zníži sa úroveň inokula a tlak chorôb.

To vedie k vyššej životnosti fungicídov, ako aj ochrany CR+.

Udržateľný manažment chorôb

Tohtoročná investícia do kombinácie CR+ s cielenou fungicídnou stratégiou sa vyplatí dnes a ešte viac v budúcnosti.

Pre cieľ manažmentu CR+: Ochrana, produktivita a udržateľnosť idú ruka v ruke!
Nájdite konzultanta