MARENKA KWS

Naša najcukornatejšia odroda

  • Rizománia a cerkospóra

Charakteristika

  • C typ odroda s toleranciou k rizomániia cerkospóre
  • Registrovaná v roku 2015
  • Vysoká úroda buliev už v skorých fázach zberu
  • Veľmi vysoký výnos PC sľubuje vysoký finančný prínos – v MOP Selice (2016) dosiahla 21,5 t PC/ha

  • Odroda vhodná pre všetky termíny zberu
  • Plytká koreňová ryha umožňuje vyorávku s minimom uľpenej hliny
  • Štandardne dodávaná s úpravou EPD pre rýchlejší rast

MARENKA KWS dátový hárok
Nájdite konzultanta