MELINDIA KWS

Vyniká kombináciou výnosu cukru a koreňa

  • Rizománia, cerkospóra a rizoktónia

Charakteristika

  • C - NC typ s toleranciou k rizománii, cerkospóre a rizoktónii
  • Registrovaná v roku 2017
  • Odroda s trojtolerantnou rezistenciou vhodná pre pestovanie v oblastiach s výskytom rizoktónie

  • Poskytuje vyrovnané úrody voči konvenčným odrodám aj v oblastiach nezamorených rizoktóniou
  • Štandardne dodávaná s úpravou EPD pre rýchlejší rast

MELINDIA KWS dátový hárok
Nájdite konzultanta