REBECCA KWS

Rizománia a cerkospóra

  • Veľmi vysoká cukornatosť a vysoký výnos cukru

Charakteristika

  • C typ s veľmi vysokou cukornatosťou a vysokým výnosom cukru.
  • REBECCA KWS je odolná proti cerkospóre, rizománii, actinomycetes a fuzariózam.
  • Odroda je určená pre skoré termíny zberu.

  • Vyznačuje sa veľmi vysokou technologickou kvalitou, čo je podmienené nízkymi hodnotami melasotvorných látok.
  • Táto odroda sa bude predávať na základe európskeho katalógu povolených odrôd

Nájdite konzultanta