VANDANA KWS

Rizománia a cerkospóra

  • Číslo jedna v odolnosti k cerkospóre

Charakteristika

  • NC typ, odroda tolerantná k rizomániia cerkospóre
  • Registrovaná v roku 2016
  • Odroda vhodná pre skoršie aj neskoré termíny zberu
  • V demo pokuse v Chtelnici (2016) najlepšia so 111 % PC na priemer pokusu po prvom zbere a tretia so 106,8 % PC po druhom zbere

  • Najlepšie hodnotená odroda v tolerancii k cerkospóre - MOP Špačince (2016)
  • Štandardne dodávaná s úpravou EPD pre rýchlejší rast

VANDANA KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta