• Hand-corn-2.jpg
  PLUS4GRAIN

  PLUS4GRAIN sú kukuričné hybridy určené pre vaše úrodnejšie polia, pričom tieto hybridy maximálne zužitkujú podmienky prostredia a ich úrody (vo vyššej úrodovej hladine) budú vyššie, ako by ste očakávali.

Maximálna úroda
Využite celý potenciál svojho poľa

kws_news_mais_plus4grain_2.jpeg

Ako môžeme vyriešiť vašu dilemu?

Keď sú výnosy vysoké, ceny sú nízke

Tento plán vyžaduje adekvátne vstupy prispôsobené výške očakávaných výnosov. Úroda 14 t/ha potrebuje dvakrát toľko živín, ako úroda 7 ton. Je potrebné myslieť aj na ďalšie možnosti intenzifikácie, ako je dátum výsevu, hustota výsevu, rozdelené časové rozvrhy pre aplikáciu hnojív a herbicídov a pod., a to všetko prispôsobené lokálnym podmienkam.

V neposlednom rade sa takáto stratégia vysokého výnosu bude spoliehať na hybrid, ktorý ponúka maximum údernosti a vstupné ocenenie v prostrediach, ktoré umožňujú úrodu vyššiu ako 10 t/ha. A práve tu sú hybridy PLUS4GRAIN skvelou voľbou.

Keď sú výnosy nízke, ceny sú vysoké

V zle prognózovanom roku bude najpravdepodobnejším scenárom veľký problém so suchom, čo si bude vyžadovať úspory na hnojive, pretože cieľový výnos je nízky (8 t/ha alebo menej).

Okrem toho bude potrebná stratégia zameraná na šetrenie vodou.

V tomto prípade siahnite po hybride ClimaControl3, ktorý bude v stresových podmienkach so všeobecne miernymi očakávaniami výnosu (do 8 t/ha) fungovať relatívne lepšie ako ostatné hybridy. Pomôže vytvoriť vyššiu istotu výnosu a bude sa efektívnejšie podieľať na vyšších cenách, keď sa výnosy ukážu ako nízke.

10 odporúčaní, od spoločnosti KWS na dosiahnutie potenciálneho výnosu v dobrom roku

1. Výber správneho hybridu

 • Ak máte polia, na ktorých chcete dosiahnuť vyššiu úrodu kukurice, ako sú priemerné výnosy vo vašej oblasti, potrebujete pre ne hybridy, ktoré reagujú obzvlášť dobre na zlepšené podmienky pestovania. S týmito hybridmi môžete získať viac ako 11 t/ha.
 • Táto príručka vám v tom môže pomôcť.

2. Vaše najlepšie polia

 • Preverte si úrodový potenciál vašich polí - aká je história ich úrod v t/ha za jednotlivé roky? Aké pôdy sa na nich vyskytujú? Aké hybridy ste na nich dosiaľ pestovali?
 • Skontrolujte svoje záznamy!
 • Pokojne si vypočítajte, aký bol priemer úrod v t/ha za posledných 10 rokov a aké veľké boli rozdiely v jednotlivých rokoch od tohto priemeru.
 • Vaše najlepšie polia by mali mať väčší výnos ako je priemer vášho podniku a malé odchýlky.

Touching-field.jpg

3. Hospodárenie s pôdnou vodou

 • Správny využitie vody pre rastliny si vyžaduje inteligentné agrotechnické opatrenia určené na lepšie hospodárenie so zásobami vody v pôde. Taktiež hlbkové spracovanie pôdy na jeseň podporuje lepšiu akumuláciu vody.

 • Šetrnou prípravou pôdy pred sejbou zabezpečíme kontakt osiva s vodou pre rovnomerný a rýchly skorý rasta zároveň dokážeme predchádzať veľkým stratám vody.
 • Práce s pôdou vykonávajte vhodnými strojmi a ideálne vtedy, keď je pôda dostatočne suchá, aby uniesla zaťaženie a dostatočne vlhká, aby sa rozpadla na najlepšie menšie kúsky.
 • Plytký prechod kultivátorom pôdy zníži vztlak kapilár tesne pod povrchom, optimalizuje prívod vody ku koreňom kukurice a minimalizuje stratu vody odparovaním. Vďaka tomu bude pôda bez burín, vďaka čomu je zas pôda ušetrená pre kukuricu.

4. Testovanie pôdy a úrodnosť

 • Vaša pôda a jej potreby budú mať priamy vplyv na rast vašej kukurice.
 • Skúmanie úrovne dusíka, fosforu a draslíka vám poskytne informácie, ako zaobchádzať s vašimi plodinami. Dá vám tiež vedieť, kedy sú vytvárené správne pôdne podmienky, aká je optimálna hustota sejby a správne množstvo živín.
 • Reakcia kukurice na množstvo vstupov bude oslabená, kedykoľvek bude mať nedostatok základných živín. Aj keď sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť dusíku, stále vidíme veľa problémov s produkciou kukurice spojených s nedostatkom iných živín - najmä fosforu, draslíka, síry, zinku a horčíka.

Header-corn-2.jpg

5. Dusík

 • Dusík si vyžaduje vyššiu pozornosť venovanú včasným aplikáciám kvôli svojej vysokej rozpustnosti a trvalým procesom nitrifikácie a denitrifikácie.
 • Na 1t úrody zrna je potrebných asi 18 kg dostupného dusíka, bez ohľadu na to, z akého zdroja pochádza.
 • Jeho sezónnu dostupnosť môžeme zlepšiť aplikáciou dusíkatých hnojív v konkrétnych časoch podľa potreby kukurice. Odporúčame použiť stratégiu rozdelenej aplikácie, pri ktorej aplikujete malú časť dusíka bezprostredne po vzchádzaní rastlín, a následne dusíkaté hnojivo tesne pred rýchlymi rastovými fázami, keď ho rastliny potrebujú najviac.

6. Striedanie plodín

 • Striedanie plodín je jedným z postupov, ktoré sa odporúčajú na udržanie stále vysokej úrody najčastejšie.
 • Rotácia prerušuje alebo zmierňuje škodlivé vplyvy spôsobené hmyzom a chorobami, ktoré znižujú úrodu kukurice.
 • Zahrnutie plodín ako sója alebo lucerna do rotácie môže znížiť množstvo dusíka, ktoré je potrebné, ak po nich nasleduje kukurica.
 • Recyklácia zvyškov ktorejkoľvek z plodín vašej rotácie by zvýšila obsah organických látok v pôde, čo je výhodné pre produktivitu. Spravidla zlepšuje spracovanie pôdy, podporuje vývoj koreňov a znižuje zhutnenie.
 • Taktiež rozvíja vyššiu schopnosť zadržiavania a prenikania pôdnej vody, zaisťuje lepšiu dostupnosť živín a znižuje odparovanie a eróziu pôdy.

Farmer-in-a-truck.jpg

7. Hustota sejby

 • Jedným z najdôležitejších faktorov pri dosahovaní vysokých výnosov kukurice je stanovenie vhodnej hustoty sejby, ktorá pomáha hybridu maximalizovať svoj výnos.
 • Poraďte sa s regionálnym zástupcom vašej osivárskej spoločnosti ohľadne optimálnej hustoty sejby.
 • Odporúčania týkajúce sa priemernej hustoty výsevu môžu byť za normálnych okolností trochu prekročené - ale len za predpokaldu, že je zaistené dostatočné množstvo vody a živín. Uvedomte si, že nízka hustota stavia na istotu, zatiaľ čo vysoká hustota sa zameriava na využitie príležitostí na dosiahnutie vyšších výnosov.

8. Dátum sejby

 • Sejte iba vtedy, keď sú pôdne podmienky priaznivé pre rýchle vzchádzanie a ranývývoj.
 • Najväčším obmedzením pre mladé rastliny sú mokré pôdy a nízke teploty, ale problémom samozrejme môže byť aj prílišné sucho.
 • Ak sú pôdne podmienky suché, sejbu začnite pred optimálnym dátumom, ale vyhnite sa skorej výsadbe na zle priepustných pôdach.
 • Mokrá pôda podporuje zhutňovanie počas sejby, najmä okolo brázdy, čo obmedzuje neskorší vývoj koreňov.
 • Teplota pôdy a vlhkosť regulujú rýchlosť klíčenia.
 • Nízke teploty môžu výrazne brániť úspechu a rovnomernosti rastu rastlín, čo je rozhodujúce pre vysokú produktivitu kukurice.

Majte na pamäti, že „studená pôda“ sa líši medzi typmi pôdy a hybridmi. Niektoré vysoko výnosné hybridy sú v prvej polovici vegetačného obdobia niekedy citlivejšie na chlad. Poraďte sa s regionálnym zástupcom KWS ohľadom špecifík pestovania vašich hybridov.
Man-in-field.jpg

9. Hĺbka sejby

 • Postupujte podľa skúseností, ktoré zlepšia zakladanie porastov. Hĺbku výsadby vždy prispôsobte pôdnym podmienkam! Osivo musí prichádzať do styku s úrovňou pôdy, kde je k dispozícii vlhkosť.
 • Počas sejby pravidelne sledujte hĺbku výsadby vo vzťahu k hĺbke vlhkosti a upravujte ju podľa rôznych pôdnych podmienok.
 • Uistite sa, že je sejačka v dobrom prevádzkovom stave. Skontrolujte a upravte sádzač, aby ste zlepšili zakladanie porastu.
 • Pracujte so sejačkou rýchlosťou, ktorá optimalizuje rozmiestnenie osiva.
 • Nerovnomerná sejba ovplyvňuje výkonnosť plodín, pretože neskoro vzchádzajúce rastliny nemôžu konkurovať väčším, skoršie vzídeným rastlinám.
 • Je oveľa dôležitejšie dostať semeno do styku s pôdnou vlhkosťou, ako mať plytké umiestnenie, ktoré by umožňovalo rýchly vývoj.

10. Kontrola burín

 • Burina je invazívna a odoberá živiny, priestor a svetlo plodínám, ktoré pestujete.
 • Burinu je vždy potrebné kontrolovať čo najskôr a tak často, ako je to potrebn, a to chemicky či mechanicky.
 • Úrodu kukurice môže burina poškodiť od 4 listov do 9 listov. Pre rastlinu kukurice je nebezpečné dostať sa do kontaktu s príliš veľkým počtom chemikálií medzi 7 a 9 listami, počas ktorých sa tvoria púčiky strapcovitých a klasových kvetov. Dôsledkom môže byť zníženie počtu radov na klase, chybné oplodnenie alebo nesprávne vyvinutá metlina.
 • Všeobecne platí, že väčšia rastlina kukurice vždy zaberie viac herbicídu ako menšia. Váš chemický manažment buriny by sa mal preto zamerať na skoré, tzv. preemergentné štádiá rastliny, alebo 3 až 4 listy.
 • Ak budete včas sledovať svoje polia, máte vyššiu šansu zistiť, či sa na nich nevyskytuje burina - a zastaviť ju skôr, ako sa problém vymkne spod kontroly.
 • Váš mechanický manažment buriny môže potom pokryť neskoršie štádiá, teda 6 až 8 listov.

Neváhajte kontaktovať nás a zistiť viac

Ing. Matúš Javor
Ing. Matúš Javor
Produktový manažér
Poslať email
KONTAKT