CAROLINIO KWS

FAO 220

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 82 – 87 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid určený primárne do zemiakarskej výrobnej oblasti, keďže v začiatočných štádiách rastu dobre toleruje aj chladné podmienky. Veľmi dobré úrody suchej hmoty dosahuje CAROLINIO KWS tiež v suchých rokoch – príkladom bolo aj prvé miesto v postregistračných skúškach poľského COBOR-u v roku 2015 v skorom sortimente.

Veľký pomer klasu k zvyšku rastliny zabezpečuje kvalitnú siláž s vysokou úžitkovou hodnotou. Mimoriadne zdravý klas zaisťuje vysokú kvalitu siláže, čo dokazuje aj najnižšie napadnutie klasov hubou Fusarium spp. v rokoch 2013 – 2014, ktoré dosiahlo CAROLINIO KWS v registračných skúškach COBOR-u v Poľsku.

Dátový hárok CAROLINIO KWS
Nájdite svojho konzultanta