KITTY

FAO 500

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Tento neskorý silážny hybrid je určený predovšetkým do kukuričnej výrobnej oblasti. Vyznačuje sa vysokou výnosovou hladinou, ktorá sa môže pohybovať až do 50 t/ha celkovej hmoty, pričom dáva záruku dorobenia dostatočného množstva siláže aj v nepriaznivých pestovateľských ročníkoch.

Okrem využitia na siláž je vhodný ajna výrobu bioplynu. Tento vysoký hybrid sa vyznačuje pozvoľným dozrievaním, ako aj pozvoľným uvoľňovaním vody zo zrna. Odporúčame neprehusťovať porasty, pričom maximálna hustota by nemala presiahnuť 65-tisíc rastlín na hektár.

Dátový hárok KITTY
Nájdite svojho konzultanta