KOLLINEAS

FAO 380

  • Hlavné využitie: na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 67 – 72 tis./ha

Popis

Stredne neskorý hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. KOLLINEAS exceloval v registračných skúškach ÚKSÚP, pričom v roku 2016 dosiahol najvyššiu úrodu v sortimente stredne neskorého zrna (109,7 % na priemer kontrolných hybridov) a za dva roky skúšania dosiahol 108 % na priemer kontrolných hybridov. Rovnako vysoké a stabilné výsledky dosahoval aj v nadnárodnej sieti pokusov realizovanej spoločnosťou KWS za roky 2015 a 2016. Do predaja bol zaradený na Slovensku a v Maďarsku.

Pri pestovaní kukurice odporúčame používať zrnové hybridy na zrno a silážne na siláž; na porovnanie zrnový hybrid KOLLINEAS dosiahol v rovnakých lokalitách v roku 2016 vyššie úrody (v priemere o 0,8 t/ha pri zberovej vlhkosti nižšej o 0,6 %) ako silážny hybrid BALASCO. Vďaka nadväznosti v dozrievaní a v plynulom priebehu zberových prác je KOLLINEAS ideálny partner k hybridu KAPITOLIS.

Dátový hárok KOLLINEAS
Nájdite svojho konzultanta