KWS 2323

FAO 270

  • Hlavné využitie: na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Najskorší hybrid v sortimente KWS s typom zrna konský zub. Už aj pri prvých zberoch poskytuje nadštandardnú úrodu suchého zrna pri vynikajúcej zberovej vlhkosti. V roku 2015 bol v ÚKSÚP zaregistrovaný po druhom roku štátnych odrodových skúšok v sortimente veľmi skorého zrna. V prvom roku skúšania dosiahol úrodu 114,1 % na priemer kontrolných odrôd s 10,75 t/ha a bol najúrodnejším hybridom v danom sortimente. V druhom roku skúšania dosiahol úrodu 109 % na priemer kontrolných odrôd s 13,4 t/ha a bol druhým najvýkonnejším hybridom v skúšanom sortimente. Rovnako dobre reagoval aj v štátnych odrodových skúškach v Rakúsku a v Česku, kde patril medzi najvýkonnejšie hybridy. Vyznačuje sa rýchlym počiatočným rastom, vysokou hektolitrovou hmotnosťou a vynikajúcou schopnosťou rýchleho uvoľňovania vody zo zrna.

Dátový hárok KWS 2323
Nájdite svojho konzultanta