KWS 2482

FAO 430

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na silaž

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 65 – 70 tis./ha

Popis

Neskorý zrnový hybrid, ktorý v prvom roku skúšania v štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente neskorého zrna dosiahol úrodu 10,58 t/ha, čo predstavovalo 110,8 % na priemer kontrolných odrôd. Týmto výsledkom sa stal najvýkonnejším hybridom v danom sortimente a bol registrovaný už po dvoch rokoch skúšok. Je to zrnový hybrid nižšieho vzrastu s mohutným klasom, v ktorom môže byť aj 22 radov zŕn v klase, a s rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna.

Odporúčame pestovať ho hlavne v intenzívnych podmienkach kukuričnej a v južnejších častiach repárskej výrobnej oblasti. Tento hybrid je určený na neskoré zbery na zrno s perspektívou vysokej a stabilnej úrody zrna.

Dátový hárok KWS 2482
Nájdite svojho konzultanta