KWS CALVINI

FAO 160

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 90 – 100 tis./ha

Popis

Hybrid určený hlavne do okrajových oblastí pestovania kukurice, KWS CALVINI je náš najskorší silážny hybrid, ktorý veľmi dobre odoláva chladu v počiatočných fázach rastu. To ho predurčuje na pestovanie v severných oblastiach Slovenska. Tento hybrid dokáže dozrieť aj vo vysokých nadmorských výškach, ktoré sú ešte vhodné pre pestovanie kukurice. Aj v týchto pre kukuricu už extrémnych podmienkam dokáže vytvoriť kvalitnú siláž s veľmi skorým termínom zberu.


KWS CALVINI dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 66,1 g/kg, tuk – 25,5 g/kg, popol – 36,3 g/kg, škrob – 330,8 g/kg, vodorozpustné cukry 121,1 g/kg, NDV – 397,3 g/kg, ADV – 167,0 g/kg, ADL – 10,1 g/kg, stráviteľnosť NDV – 44,6 %, NEL 1x – 7,7 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 28,8 kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2019 pohybovala priemerne na úrovni 17,4 t/ha pri sušine 35,5 %.

Dátový hárok KWS CALVINI
Nájdite svojho konzultanta