Morenie osív INITIO

INITIO.jpg

Bratislava, 26.10.2020

Každé semienko má právo stať sa rastlinou

Morenie osiva je jedným z rozhodujúcich faktorov dopestovania silných a zdravých rastlín. Zabezpečením ochrany a podporou klíčiacich rastlín kladieme základ pre silný a optimalizovaný raný vývoj mladých rastlín a ten následne vedie k zdravým dospelým rastlinám a k zabezpečeniu samotnej úrody.

Obzvlášť počas skorých vegetačných fáz je kukurica citlivá na rôzne stresové podmienky ako je chlad, vysoká pôdna vlhkosť či sucho. INITIO chráni pred týmito nebezpečenstvami a pomáha každej rastline zvyšovať odolnosť voči rôznym nepriaznivým faktorom.

Kľúčom k úspechu je správna kombinácia!
KWS uskutočnila intenzívny výskum optimálnej technológie morenia osív a vyvinula jedinečný systém, ktorý kombinuje výživné látky potrebné pre rastliny počas raných štádií vývoja a zároveň zlepšuje ich dostupnosť a absorpciu.

Prvými zložkami tohto systému sú zinok a mangán. Obidva tieto prvky sú dôležité v počiatočných štádiách rastu kukurice – včasný nedostatok mangánu je dokonca často nerozpoznateľný, keďže sa vyskytuje v kombinácii s nedostatkom prijateľnej vody v pôde alebo v pôdach s vysokým pH. Nedostatok zinku má zas negatívny vplyv na skorý rast kukurice (4 – 6 listov), pričom táto situácia nastáva najmä vtedy, keď je zinok horšie prijateľný z pôdy vďaka prebytočnému fosforu. Naopak, pozitívny vplyv pridaného zinku sa prejaví hlavne v pôdach, ktoré majú vysokú hodnotu pH. Zinok a mangán spolu pomáhajú rastline odolávať stresu v skorých fázach rastu (zlepšená obrana proti patogénom), zlepšujú pevnosť bunkovej steny a stabilizáciu bunkových membrán, podporujú rast a vývoj koreňov.

Druhou zložkou je patentovaný regulátor pôdnej reakcie, ktorý znižuje pH v mikrozóne okolo semena, zvyšuje dostupnosť živín a podporuje absorpciu mikroživín, a tým podporuje rast a vývoj koreňov.

A práve ich kombinácia je to, čo spôsobuje rozdiel.

Prémiové morenie INITIO ponúkame v dvoch variantoch:

Viac o morení INITIO nájdete v našom katalógu.

Nájdite svojho konzultanta