Výsledky našich repiek v pokusoch

kws_sk_news_v_sledky.jpeg

Bratislava, 21.7.2019

Na prelome rokov 2018/2019 sme mali po celom Slovensku založené veľké množstvo vlastných pokusov, ktorých testujeme pripravované novinky popri už zabehnutých úspešných hybridoch. Okrem toho sú naše hybridy preverované aj v mnohých nezávislých a multifiremných pokusoch a môžeme konštatovať, že aj v tomto roku sa im v silnej konkurencii darí vynikajúco.

Na našu stránku budeme postupne prinášať čerstvé výsledky z pokusov naprieč Slovenskom, aby ste mali príležitosť presvedčiť sa o kvalite našich repiek.