Pozvánka na konferenciu

beratung_nutzung_fuetterung_mais_in_der_rinderfuetterung_1.jpg

Bratislava, 1.4.2019

Radi by sme Vás pozvali na konferenciu s názvom Kvalita kukuričných siláží v podmienkach klimatických zmien z troch pohľadov, ktorú pripravila spoločnosti FEED LAB s.r.o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, DEWEX, s.r.o., Detva a s podporou spoločností BEUKER, s.r.o., KWS Semena, s.r.o., Limagrain Central Europe SE a RWA SLOVAKIA spol. s r.o.

Tento odborný pracovný seminár sa bude konať na 3 miestach:

  • 9. apríla 2019 (utorok) v Nitre
  • 10. apríla 2019 (streda) vo Vígľaši - Pstruša
  • 11. apríla 2019 (štvrtok) v Košiciach

Môžete sa tu dozvedieť viac o silážnej zrelosti porastov vo vzťahu k obsahu sušiny a ku kvalite škrobu, o tom, čo je skutočne dôležité pre praktikov a s čím sa nemusia trápiť, ďalej o vplyve klimatických zmien na úspešnosť fermentácie, ako aj o energetickej hodnote prezretej kukuričnej siláže a mnohých ďalších zaujímavých témach.

Oficiálnu pozvánku si môžete stiahnúť na tomto mieste.

Nájdite svojho konzultanta