Zimný seminár v Mojmírovciach

Dovoľujeme si pozvať Vás na náš tradičný zimný seminár Kukurica v praxi, ktorý sa bude konať v utorok 3. decembra 2019 v Kaštieli Mojmírovciach (Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce).

Program:

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 10:00 Pôda ako (ne)významný faktor v produkčnom procese poľných plodín? (Ing. Ján Halas, PhD. - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov)

10:00 – 10:15 Prestávka

10:15 – 11:30 Kvalita siláže, ako kľuč k zisku pri výrobe mlieka, Mykotoxíny – najnovšie poznatky (Pavel Struhár Dr., Jaroslav Langer Dr. - BIOMIN Slovensko s.r.o.)

11:30 – 11:45 Prestávka

11:45 – 12:30 Aktuálny stav vývoja účinných látok v prípravkoch do kukurice a ostatných plodín s výhľadom do budúcna (Ing. Gabriel Villár (AM – AGRO s.r.o., Nitra)

12:30 – 13:15 Novinky v portfóliu KWS na sezónu 2020 (Ing. Matúš Javor, Ľudovít Kučera, KWS Semena, s. r. o.)

Po odbornej časti program pokračuje obedom, súťažou v streľbe a posedením pri dobrom víne.

Prihlásenie:

Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, je potrebné prihlásiť sa, a to jedným z dvoch spôsobov:

Zaslaním e-mailu na adresu dasa.majerova@kws.com. V e-maily uveďte svoje meno a priezvisko, podnik, e-mail a telefónne číslo, ako aj informáciu na ktorý seminár sa prihlasujete a či máte záujem o ubytovanie.

Zaslaním vyplnenej návratky na e-mail dasa.majerova@kws.com.

Dôležité informácie:

Na jeden seminár je možné prihlásiť maximálne 2 osoby z jedného podniku.

Zároveň Vás prosíme, aby ste nám neodkladne oznámili, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť na už prihlásenom seminári.

Oficiálna pozvánka na zimné semináre.

Kontakt