MYKWS UYGULAMASINA YÖNELİK ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1. KAPSAM VE UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ

Işbu sözleşme KWS SAAT SE & Co. KGaA ve KWS TÜRK TARIM TİC. A.Ş. (“KWS” olarak anılacaktır) tarafından sunulan myKWS uygulamasına yönelik şartlar ve koşulları düzenlemektedir.

Aşağıdaki hükümler, Android ve iOS (iPhone) (“Uygulaması”) için ücretsiz myKWS uygulamasının (“Uygulama” olarak anılacaktır) kullanımına yönelik şartlar ve koşulları içermenin yanı sıra Uygulamayı kullanımınız hakkında bilgiler içerir:

  • Uygulama kullanımı yalnızca reşit yaşta (18 yaş ve üzeri) olan gerçek kişilere yöneliktir. Kullanıcı, kayıt zamanında ve kullanım sırasında reşit yaşta (18 yaş ve üzeri) ve tam hukuki ehliyete sahip olduğuna dair güvence vermektedir.
  • Çiftçiler ve tarım şirketlerinin, uygulamanın özelliklerini indirebilmesi ve kullanabilmesi için ön koşul olarak Uygulamaya kayıt olması gerekmektedir. İşbu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki hükümlere ek olarak, Uygulama aracılığıyla erişilebilen ve işbu Şartlar ve Koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasında, Profil bilgileriniz, tarlalarınız ve CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşitleriyle ilgili verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
  • myKWS Uygulamasında bulunan Beet Seed Servis modülünden faydalanmak için en az bir CONVISO® SMART (SMART KWS) şeker pancarı tohum kutusu satın almış olmanız gerekir.
  • Uygulamayı kullanarak, işbu Genel Şartlar ve Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı ve işbu Şartlar ve Koşulların, sizin için, bütünüyle geçerli olduğunu kabul edersiniz.

2. ÜCRETLER

Uygulamanın kullanımı için sizden bir ücret talep etmiyoruz. Bununla birlikte, mobil şebeke operatörünüz, Uygulamaya erişim için sizden ücret alabilir ve yurtdışında iken Uygulamaya erişirseniz bu ücretler farklılık gösterebilir. Bu ücretlerin sorumluluğu size aittir.

3. ERIŞIMINIZIN SONLANDIRILMASI/ASKIYA ALINMASI

a) Uygulamaya veya Uygulama içindeki özelliklere erişiminizin askıya alınması ya da sonlandırılması ile ilgili olarak; bizim için makul olduğunda ve özellikle aşağıdaki durumlarda, bildirimde bulunmaksızın erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabiliriz:

(i) Herhangi bir nedenle, Uygulamayı sağlamaya devam etmemeye karar vermemiz halinde,

(ii) İşbu Şartlar ve Koşulların herhangi birini ihlal ettiğinize inanmamız halinde,

(iii) Uygulamayı kullanmanızın herhangi bir şekilde uygunsuz olması veya işbu Şartlar ve Koşulların niteliğini ihlal etmesi halinde,

(iv) Uygulamanın kullanımının dolandırıcılık veya kötüye kullanım riski altında olabileceğine makul bir şekilde inanmamız halinde,

(v) Bilgi teknolojisi altyapımızın arızalanması, kesintiler yaşaması veya bakım gerektirmesi halinde,

(vi) Güvenlik güçleri, mahkeme veya ilgili bir düzenleyici makam tarafından bunu yapmamızın emredilmesi veya tavsiye edilmesi halinde erişiminizi sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

b- Kws, Fesih Yürürlüğe Girdikten 30 Gün Sonra Ve Yasal Saklama Sürelerinin Sona Ermesinden 30 Gün Sonra Kullanımınız Bağlamında Oluşturulan Verileri Geri Alınamaz Bir Şekilde Silme Hakkına Sahiptir. KWS, veri koruma yasaları uyarınca kişisel verilerinizi silmekle yükümlü olduğu sürece, kişisel verilerinizin veri koruma yönetmeliklerimize uygun olarak silinmesini sağlayacaktır.

4. UYGULAMANIN KULLANIMINA YÖNELIK UYARILAR

a) Uygulama ile ilgili olarak şunları yapmamalısınız:

1) Uygulamanın tamamının veya bir kısmının kopyalanması veya çoğaltılması;

2) Uygulamanın tamamının veya bir kısmının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya uyarlanması;

3) Uygulamaya iliştirilen ya da Uygulama içerisinde bulunan herhangi bir telif hakkı bildiriminin kaldırılması veya etkisinin azaltılması; veya

4) Uygulamanın ters mühendisliğinin yapılması.

b) Uygulamayı kullanımınız ile ilgili olarak

1) Bize verilen tüm Profil bilgilerinin her açıdan doğru ve kesin olduğunu ve bu tür bilgileri KWS ile ilişki süresince güncel tutacağınızı,

2) Uygulamayı yalnızca kendi amaçlarınız için veya temsil ettiğiniz kuruluşun amaçları için (tüzel kişilik olması durumunda) kullanacağınızı ve başka herhangi bir kişi adına kullanmayacağınızı,

3) Uygulamayı, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir hileli girişim için veya Uygulamanın işlevselliğine müdahale edecek şekilde kullanmayacağınızı, beyan ve taahhüt edersiniz.

5. FIKRI MÜLKIYET

a) KWS, işbu vesile ile, size, Uygulamada bulunan ve/veya Uygulama ile bağlantılı olan ve işbu Şartlar ve Koşullar dahilindeki telif hakkı ve tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, münhasır olmayan ve devredilemez bir Uygulama kullanma hakkı vermektedir.

b) Uygulama ve Uygulamadan elde edilen tüm içerikler, telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. İşbu vesile ile, Uygulamayı kullanmak suretiyle, Uygulamaya ilişkin yazılım, ticari marka veya içerikte hiçbir hak elde etmediğinizi ve bunları, yalnızca, işbu Şartlar ve Koşullara tam olarak uygun bir şekilde kullanabileceğinizi kabul edersiniz.

6. GARANTI VE SORUMLULUK

a) Uygulama “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Uygulama vasıtasıyla sunulan hizmetlerin tatmin edici kalitesi, amaca uygunluğu, eksiksizliği veya doğruluğu ile ilgili olarak açıkça veya zımni olarak hiçbir garanti veya beyanda bulunmuyoruz. Uygulamanın çalışmasının kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına, kusurların düzeltileceğine veya uygulamayı kullanılabilir kılan yazılımın/sunucunun, virüs veya yazılım hatası içermediğine, içeriğindeki materyallerin tam işlevselliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini temsil ettiğine dair hiçbir garanti vermiyoruz.

b) KWS SAAT SE & Co. KGaA ve/veya KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş. Uygulamada herhangi bir değişiklik yapılması, Uygulamanın askıya alınması veya devam etmemesi nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir.

c)İşbu Şartlar ve Koşullardaki hiçbir hüküm, KWS SAAT SE & Co. KGaA’nin ve/veya KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.’nin aşağıdaki hususlara ilişkin sorumluluğunu herhangi bir şekilde kapsam dışında bırakmaz veya sınırlamaz:

i) İhmalimizin yol açtığı ölüm veya kişisel yaralanma,

ii) Sahtekarlık veya hileli yalan beyan;

iii) Sorumluluğumuzu kapsam dışında bırakmamızın veya sınırlandırmamızın veya kapsam dışında bırakmaya veya sınırlandırmaya çalışmamızın usulsüz veya kanuna aykırı olacağı herhangi bir husus.

d)KWS SAAT SE & Co. KGaA ve/veya KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş. kendilerinden kaynaklanan öngörülebilir kayıp ve hasarlardan size karşı sorumludur. İşbu şartlar ve koşullara uymamamız halinde, şartlar ve koşulları ihlal etmemizin veya makul dikkat ve beceriyi kullanmamamızın öngörülebilir bir sonucu olarak maruz kalacağınız kayıp veya zarardan biz sorumluyuz, ancak bu sorumluluk, öngörülemeyen kayıp veya hasarları kapsamaz. Kayıp veya hasar, herhangi birinin gerçekleşeceği bariz olduğunda öngörülebilirdir.

e)KWS SAAT SE & Co. KGaA ve/veya KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş. ticari kayıplardan sorumlu değildir. KWS SAAT SE & Co. KGaA’in ve/veya KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş. herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybı için size karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

7. UYGULAMANIN ÖZELLIKLERI

a)KWS, Uygulamayı, CONVISO® SMART (SMART KWS) sisteminin doğru kullanımı (uygulama zamanı, uygulama dozu vb.) hakkında bilgi vermek için geliştirmiştir. Buna ek olarak, çiftçiler, CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşitlerini yeniden ekmek zorunda kalmaları durumunda, bu Şartlar ve Koşullar uyarınca KWS’nin uygun bulacağı indirim oranından ve Uygulamanın içinde sunulan Beet Seed Servis modülünden fayda elde etmek için, CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşitlerini Beet Seed Servis Modülü aracılığıyla kaydedebilir.

Uygulama, Beet Seed Servis Modülü üzerinden, tarlalarınızı ve çeşitlerinizi kaydetmenizi sağlayacaktır. Bu bilgiler profilinize bağlıdır ve doğrudan, Almanya’da bulunan KWS SAAT SE & Co. KGaA sunucusuna gönderilecektir. Ayrıca, Uygulama, mobil cihazınızda anlık bildirim özelliğini etkinleştirmeniz durumunda, CONVISO® SMART (SMART KWS) ile ilgili anlık bildirimler almanızı sağlar. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

b) Uygulama, CONVISO® SMART (SMART KWS) ürünlerinin nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bir açıklama içeren CONVISO® SMART (SMART KWS) Üretici El Kitapçığına erişmenizi sağlayacaktır.

c) Uygulama, CONVISO® OD 080 herbisitini, farklı çevresel koşullara bağlı olarak farklı ilave ek ürün ile birlikte nasıl uygulanacağı ile ilgili belirli tavsiyeler almanızı sağlayan SMART Danışman ve Özel Uygulama önerileri ile kullanmanıza imkan sağlayacaktır. Bunlar basit tavsiyelerdir ve özel çevresel koşulları değerlendiremediğimiz için KWS, herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Daha doğru bir tavsiye almak için KWS danışmanınız ile görüşmeniz gerekecektir.

8. MYKWS UYGULAMASI İÇİNDE SUNULAN; BEET SEED SERVIS MODÜLÜ

a) Beet Seed Servis Modülünün Amacı

1) KWS, uluslararası arenada “Beet Seed Service” olarak da bilinen Beet Seed Servis, işbu Şartlar ve Koşullarda belirtilen şartlar ile sunmaktadır.

2) Beet Seed Servis modülünün amacı, ikinci ekim gerektiren durumlarda tohum satın alma maliyetlerinde indirim sağlanmasıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, söz konusu indirim CONVISO® OD 080 herbisiti için geçerli değildir.

3) KWS, Beet Seed Servis, yalnızca myKWS Uygulaması üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

4) Beet Seed Servis hizmeti, sadece KWS tarafından ıslah edilen CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşitleri için uygulanabilir.

5) Beet Seed Servis Hizmetinden Kullanıcılar ücretsiz olarak yararlanabilir.

b) Katılma Hakkı; Hizmet Alanı

1) Beet Seed Servis, çiftçi (Kullanıcı) olarak faaliyet gösteren iş insanlarına da, birinci veya ikinci mahsul ekimi sırasında sunulmaktadır. Yanlızca kullanıcının Beet Seed Servis Modülüne kayıtlı olması gerekir.

2) Beet Seed Servis, Türkiye’de bulunan CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşitleri için sunulmaktadır.

c) Fiili Önkoşullar

1) Beet Seed Servis, ürünün yetişmemesi nedeniyle aynı tarım yılında ikinci bir mahsul ekimi için CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşitlerinin/tohumlarının satın alınması için sunulmaktadır.

2) Ürünün yetişmemesine yönelik geçerli nedenler şunlardır: sel, don, dolu vb. olumsuz koşullar.

d) Tohum İhtiyaçları

1) Birinci ve ikinci mahsul ekimine yönelik CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumu, KWS’den tedarik edilmeli, ilgili mahsul, aynı ekim yılına yönelik olmalıdır.

2) Birinci ve ikinci mahsul ekimine yönelik CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumunun satın alımı, Beet Seed Servis Modülüne kaydedilmiş olmalıdır.

3) Yetkili bir KWS çalışanı veya KWS tarafından görevlendirilen bir değerlendirme uzmanı, işbu Bölüm Madde (1) ve (2)’deki ön koşullara uygunluğa karar verir. Mahkeme emriyle geriye dönük inceleme seçeneği mahfuz kalır.

e) Satış Yapmama, Tedarik Etmeme Dokunulmazlığı

1) Beet Seed Servis kapsamında, KWS, CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumunun satıcısı olarak hareket etmez. Mevcut ise, satıcılar; kullanıcının Beet Seed Servis hizmetinden bağımsız olarak CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumunu satın aldığı yerel şeker fabrikaları ve/veya bayilerdir.

2) Bu nedenle KWS, mevcut ise, yerel şeker fabrikaları ve/veya bayilerin, ikinci mahsul ekimi için CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumunun satın alındığı sırada, Bölüm d)'deki gerekliliklere karşılık gelen CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumlarına sahip olduğunu garanti edemez. Beet Seed Servis hizmetine katılım, belirli bir CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşidinin tedarik edilmemesi nedeniyle kullanıcı tarafından KWS’ye karşı bir hak talebi gerekçesi oluşturmaz. KWS, kullanıcıya, CONVISO® SMART (SMART KWS) çeşidi dışında bir KWS şeker pancarı çeşidi sunma hakkını saklı tutar.

f) Katılım İçin Zamanlama Gereklilikleri

1) Beet Seed Servis hizmeti, yalnızca, kullanıcının, aynı ekim yılının 15 Mayıs tarihine kadar süren kayıt dönemi içinde, Beet Seed Servis Modülüne doğru bir şekilde girdiği mahsullere uygulanabilir.

2) Ürünün yetişmemesine neden olan olayın, Beet Seed Servis Modülüne aynı ekim yılının 15 Haziran tarihinden önce girilmiş olması gerekir.

3) Bölüm f)’de belirtilen son tarihler itibariyle Beet Seed Servis Modülüne girilmeyen ve/veya kaydı tamamlanmayan mahsuller ve olaylar Beet Seed Servis Hizmetine katılım için uygun değildir. Kullanıcının, KWS’den, kaydın doğru olarak yapıldığını teyit eden bir e-posta veya SMS alacağını lütfen unutmayın.

4) Beet Seed Servis Hizmetine yapılan kayıt işleminin tamamlandı olarak teyit edilmemesi veya işbu Bölüm f)’de katılım veya hasar raporlama için belirlenen son tarihlere uyulmaması halinde, indirim hiç bir durumda uygulanmaz.

g) Gerekli Veriler

1) Kullanıcının aşağıdaki verileri myKWS uygulamasına girmesi gerekir.

a) Kişisel bilgiler (soyadı, adı, açık adresi, posta kodu, şehir, e-posta, telefon);

Beet Seed Servis Modülüne kayıt için ve bir hasar durumunda, kullanıcının, aşağıdaki ek verileri girmesi gerekir:

b) Tarlanın konumu (çizim ile), tarla büyüklüğü, tarla adı, çeşit adı, lot (Batch) numarası (örn. DE037-3410819), ünite miktarı, ekim tarihi, irsaliye, hasar nedeni, hasar tarihi.

2) Yeniden ekim yapılması durumunda, kullanıcı, ikinci ekim için CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumuna karşılık gelen, yukarıdaki Bölüm g)’nin (1) b) maddesinde belirtilen verileri girer.

3) Kullanıcı gerçeğe uygun verileri girmelidir. Kullanıcı, girmiş olduğu verilerin, içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği yazılı olarak KWS’ye bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını kabul eder.

4) KWS, kullanıcının belirli verileri ve/veya kayıtları geriye dönük olarak ibraz etmesine izin verebilir.

5) Kişisel Veri toplama, depolama ve kullanım hakkında daha fazla bilgi, Uygulama aracılığıyla erişilebilen Gizlilik Politikası metninden edinilebilir.

h) Beet Seed Servis Hizmeti kapsamındaki İndirim Sözleşmesi

1) Kullanıcı, gerekli verileri, Beet Seed Servis Modülüne (Bölüm g) girip göndermek suretiyle indirim için başvuru yapmış olur.

2) İşbu bölüm h)’nin (1). maddesi uyarınca, bir başvurunun geçerliliği, kullanıcının, bir iş insanı (üretici) olarak çalıştığına birinci ve ikinci mahsul ekimi için CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumunun alıcısı olduğuna dair güvencelerini ifade eder.

3) Kullanıcı ve KWS arasındaki indirim başvurusuna ilişkin sözleşme, ancak KWS’nin başvuruyu kabul etmesi halinde tamamlanmış olur. Beet Seed Servis Modülünün kullanılabilirliği, kullanıcının, indirimin başvurusuna yönelik bir hak talebine gerekçe teşkil etmez.

i) İndirim; Değerlendirme Temeli; Üst Sınır

1) İkinci mahsul ekimi için satın alınan tohumlara uygulanacak indirim, ürünün yetişmemesi sırasında geçerli olan fiyat listesinde belirtilen satın alma fiyatı üzerinden KWS tarafından belirlenir. İkinci ürün ekimine yönelik CONVISO® SMART (SMART KWS) tohumları için sipariş verme ve satın alma işlemleri, normalde olduğu gibi, tarif edilen indirimi uygulayacak olan yerel şeker fabrikaları ve/veya bayiler üzerinden gerçekleştirilir.

2) İkinci ekim için satın alınan tohum miktarı ve ilk ekim için satın alınan tohum miktarı aynı olmalıdır. İlk ekimde satın alınan tohum miktarını aşan KWS CONVISO® SMART (SMART KWS) tohum miktarı, indirim/telafi uygulamasına dahil değildir.

j) Harita Materyalleri

1) KWS, Beet Seed Servis Modülünde sunulan harita materyallerinin eksiksizliği ve doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2) KWS, ispatı mümkün olan arazi sapmaları için indirimleri, orantılı bir şekilde düzenleme yetkisine sahiptir.

k) Beet Seed Servis Hizmetinin Kullanılabilme Süresi:

1) Beet Seed Servis Modülünün kullanıma uygunluğu sadece, KWS’nin teknik ve operasyonel kapasitesi kapsamında ileri sürülebilir. KWS, hizmetlerini minimum kesinti ile kullanıma sunmaya çalışmaktadır. Ancak, teknik arızalar (güç kaybı, donanım ve yazılım kusurları, veri kablolarındaki teknik sorunlar gibi) nedenlerle, geçici kısıtlamalar veya kesintiler yaşanması mümkündür. Beet Seed Servis’in myKWS Uygulamsında mevcut olmadığı durumlarda, Bölüm f)’de belirtilen son tarihler, her biri ayrı olarak, Beet Seed Servis Modülünün kullanımda olmadığı zaman dilimi kadar uzatılır.

2) KWS, Beet Seed Servis modülünü önceden duyuruda bulunmaksızın ve herhangi bir gerekçe göstermeden istediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Geçerli olan indirim/telafi sözleşmeleri (Bölüm h), Beet Seed Servis’in sona ermesinden etkilenmez.

9.Veri koruması

KWS'nin kalite standartları, kullanıcıların kişisel verilerinin sorumlu bir şekilde işlenmesini gerektirir. Verileri işlerken, KWS tüm yasal hükümlere uygundur. KWS'nin web sitesinde bulunan veri koruma politikası, hangi tür verilerin toplandığı, verilerin hangi şekilde kullanıldığı ve aktarıldığı ve KWS tarafından sağlanan bilgilerin açıklanmasını nasıl talep edebileceğinize dair genel bir bakış içerir.

10. Çeşitli Hükümler

a) İşbu Hüküm ve Koşullar ile kullanıcı ve KWS arasındaki yasal ilişkinin tamamı münhasıran (Türk) hukukuna tabidir.

b) Uygulamanın kullanımı ile ilgili olası tüm anlaşmazlıklara yönelik münhasır yargı yetkisi, yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, [Türk] Mahkemelerine aittir.

c) Bu Şartlar ve Koşulların münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, geri kalan diğer koşulların geçerliliği etkilenmeden devam eder.