Pancar katma değer hizmeti (GTC) için KWS SAAT SE & Co. KGaA'nın kullanım koşulları

§ 1 Pancar katma değer hizmetinin konusu

(1) KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS), bu hüküm ve koşullarda belirtilen koşullar altında, uluslararası olarak "Beet Seed Service" olarak da bilinen pancar değeri hizmetini sunmaktadır.

(2) Pancar Katma Değer Hizmetinin konusu, ikinci bir ekim için tohum maliyetinin kısmi olarak geri ödenmesini sağlamaktır.

(3) KWS, pancar katma değeri servisini sadece myKWS çevrimiçi platformu (myKWS sistemi) üzerinden sağlar.

(4) Pancar katma değer servisinin kullanımı kullanıcı için ücretsizdir.

§ 2 Uygunluk; performans alanı

(1) Teklif sadece birinci ve ikinci ekim (kullanıcı) zamanında çiftçi olarak çalışan girişimcilere (§ 14 BGB) yöneliktir. Kullanıcı myKWS sisteminde oturum açmış olmalıdır.

(2) Teklif, Almanya Federal Cumhuriyeti topraklarındaki darbeler için geçerlidir. KWS, tedarik alanını diğer ülkelere yayma ve sınır ötesi kullanım hakkını saklı tutar.

§ 3 Gerçek gereksinimler

(1) Teklif, bir değişiklik sonucunda aynı mahsul yılında ikinci bir ekim için tohum alımı için geçerlidir.

(2) Olası değişiklik nedenleri: bulamaç, kabuklanma, püskürtme kusurları, don, dolu, vb.

§ Tohum için 4 gereklilik

(1) Birinci ve ikinci tohumun tohumu KWS'den gelmeli, uygun ekim yılı için sağlanmalı ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nde test edilmeli ve Federal Bitki Çeşitleri Ofisi tarafından listelenmelidir.

(2) Birinci ve ikinci tohumlar için tohum alımının myKWS sistemine kaydedilmiş olması gerekir.

(3) KWS'nin uzman bir çalışanı veya KWS tarafından görevlendirilen bir uzman, ön şartın § 4 (1) ve (2) 'de bulunmasına karar verecektir. Yargı denetimi olasılığı bundan etkilenmez.

§ 5 Satış yok; talep etme hakkı yok

(1) KWS, pancar katma değer servisi bağlamında tohumun satıcısı olarak hareket etmez. Satıcılar, pancar katma değer hizmetinden bağımsız olarak, kullanıcının tohum aldığı yerel şeker şirketleridir.

(2) KWS, bu nedenle, yerel şeker şirketinin, ikinci ekim için tohumun satın alınması sırasında tohum olduğunu garanti edemez, bu da § 4 gerekliliklerine uygundur. Pancar katma değer hizmetine katılım, kullanıcının iddiasını haklı çıkarmaz belirli bir tohumun temin edilmesi için KWS'ye karşı.

§ 6 Katılım için zaman gereksinimleri

(1) Pancar katma değer servisi, yalnızca ilk ekimin başlamasından sonraki beşinci günün sonundan önce kullanıcının myKWS sistemine kaydettiği etkilere uygulanabilir.

(2) Kullanıcılar, myKWS sisteminde gelecekte takılacak ritimleri işaretleyebilir. Bildirimde Bulunanlar Pancar Katma Değer Hizmeti'ni ancak Kullanıcı myKWS sisteminde ilk ekimin başlamasından sonraki beşinci gün öncesinde önceden işaretlenmiş tarihleri tamamlarsa uygulayabilir.

(3) Değişikliğin dayandığı olay, myKWS sistemine girişini izleyen beşinci günün bitiminden önce kaydedilmelidir. Break olayı daha sonra tanınabilirse (molanın gizli nedeni), olay keşiften sonra en geç beş gün içinde kaydedilmelidir.

(4) Bu § 6'da belirtilen son tarihler içinde myKWS sistemine kaydedilmemiş vurgular ve olaylar Pancar Katma Değerli Hizmetine katılmaz.

(5) Geri ödeme başvurusu acc. § 31.05'ten sonra 8. mevcut ekim yılının.

§ 7 Gerekli veriler

(1) Pancar katma değer servisine katılmak için, kullanıcının myKWS sistemine aşağıdaki bilgileri girmesi gerekir:

a) myKWS sistemindeki teknik özelliklere göre etkiler (konum, boyut) hakkında bilgi;

b) myKWS sisteminde belirtilen dosya formatında ilk ekim için tohumlar için irsaliye;

c) çeşit, parti numarası / kimlik numarası / onay numarasının (ambalaj etiketinde belirtilen DE037-3410819) ve tohum miktarının belirtilmesi; d) ekim tarihi;

e) aksaklık durumunda, myKWS sisteminde belirtilen bir dosya formatında ikinci ekim için tohum için irsaliye; ve

f) kargaşadan etkilenen alanın göstergesi. § 8 uyarınca geri ödemenin gerçekleştirilmesi için kullanıcı KWS banka hesabını ve şirket vergi numarasını bildirir.

(2) Kullanıcı doğru bilgiler vermelidir. Pancar katma değer servisi bağlamında maliyetlerin geri ödenmesi hakkında yanlış veya eksik bilgi varsa, KWS geri ödeme tutarını geri alma hakkına sahiptir. KWS kullanıcının bireysel bilgi ve / veya destekleyici belgeler sağlamasına izin verebilir.

§ 8 Pancar katma değer hizmeti kapsamında geri ödeme sözleşmesi

(1) myKWS sistemine (§ 7) gerekli bilgileri kaydedip göndererek, kullanıcı geri ödeme için başvuruda bulunur (§ 145 BGB).

(2) Paragraf uyarınca bir uygulamanın etkinliği. (1) kullanıcının birinci ve ikinci ekim için bir girişimci (§ 14 BGB) ve tohum alıcısı olduğuna dair güvencesini varsayar. Yasal önkoşullar yerine getirilirse temsil edilebilir. Her durumda, şirket hesabı ve vergi numaraları belirtilmelidir.

(3) Maliyetlerin kısmi olarak geri ödenmesi için kullanıcı ile KWS arasındaki sözleşme, yalnızca KWS talebi kabul ettiğinde ortaya çıkar (§ 147 BGB). MyKWS sisteminde pancar katma değer servisinin sağlanması, kullanıcının geri ödeme talebini haklı çıkarmaz.

§ 9 iade; Hesaplamanın temeli; Üst sınır

(1) Geri ödeme, ikinci tohum için tohumlar için ödenen satın alma fiyatının% 50'si olacaktır.

(2) Geri ödeme için hesaplamanın temeli, dekapaj ekipmanı, maliyeti düşüren herhangi bir kalem (örneğin miktar ve diğer indirimler, kuponların geri ödenmesiyle yapılan kesintiler veya kredilerin temizlenmesi) dahil olmak üzere nihai fiyattır.

3. Tohum ekimi için satın alınan tohum miktarları, ilk ekim için satın alınan tohum miktarının ötesinde geri ödeme için uygun olmayacaktır.

§ 10 harita

(1) KWS, myKWS sisteminde sağlanan haritaların eksiksizliği ve doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

(2) KWS, geri ödemede kanıtlanmış alan sapmalarını dikkate almaya yetkilidir.

§ 11 Sorumluluk

(1) KWS, sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesi için hayati öneme sahip olan, bedenin, yaşamın veya sağlığın yaralanması veya bu tür yükümlülüklerin ihlali haricinde, basit ihmalden sorumlu değildir ("kardinal yükümlülükler") . Buna ek olarak, KWS'nin Ürün Sorumluluk Yasası hükümleri uyarınca ve garantili kalite özellikleri olmadığında yükümlülüğü kısıtlamadan etkilenmez.

(2) KWS, prensip olarak zararlardan sorumlu olduğu sürece, bu yükümlülük, sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşmenin ihlali halinde olası bir sonucu olarak öngörülen veya alışılmışın kullanılmasıyla öngörülen zararlarla sınırlıdır. bakım. Ayrıca, myKWS sisteminin herhangi bir kusuruna dayanan dolaylı ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar, normalde hizmetin normal kullanımı altında bekleneceği sürece sadece ikame edilebilir.

(3) Yukarıdaki hükümler, KWS'nin vekaleten ajanların davranışına ilişkin yükümlülüğüne göre uygulanır. Bununla birlikte, üst düzey bir çalışan olmayan bir vekil temsilci kardinal bir yükümlülüğü ihlal ederse, KWS sadece kasıt ve ağır ihmalden sorumludur.

§ 12 Pancar katma değer hizmetinin mevcudiyeti; çalışma süresi

(1) myKWS sisteminde pancar katma değer hizmetinin kullanılmasına yönelik bir talep yalnızca KWS'deki teknik ve operasyonel olasılıklar kapsamında mevcuttur. KWS, hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz kalmasını sağlamaya çalışır. Ancak, teknik kesintiler (güç kesintisi, donanım ve yazılım hataları, veri hatlarındaki teknik sorunlar gibi) geçici kısıtlamalara veya kesintilere neden olabilir. Pancar katma değer servisi myKWS sisteminde mevcut değilse, § 6'da belirtilen süreler pancar katma değer servisinin mevcut olmadığı süre kadar uzatılır.

(2) KWS, pancar katma değer servisini önceden bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeden istediği zaman durdurabilir. Etkili geri ödeme sözleşmeleri (§ 8), pancar katma değer hizmetinin durdurulmasından etkilenmeyecektir.

§ 13 Ek hükümler

Kullanıcı başka şekilde KWS ile sözleşmeli bir ilişki içerisindeyse, bu tür sözleşmeye dayalı ilişkiler için geçerli koşullar etkilenmez.

§ 14 Nihai Hükümler

(1) Pancar katma değer servisinin ve myKWS sisteminin kullanımı ile bağlantılı olarak KWS ile kullanıcı arasındaki yasal ilişkiler, Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

(2) Bu yasal ilişkilerden kaynaklanan veya bu ilişkilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar için, münhasır yargı yeri KWS'nin tescilli ofisidir.